header foto

MHC De Mezen

DAT ZIJN WE SAMEN!

Commissies/vrijwilligers

Bestuur
Kasper Doesborgh Voorzitter Vertegenwoordiging vereniging, Vereniging en bestuur leiden, Stimuleren en toezicht houden op uitvoering taken, Vergaderingen leiden, Overeenkomsten afsluiten (sponsors, betaalde krachten), Aanspreekpunt en contacten extern onderhouden.
Rogier Dijk (duo b) Vice-voorzitter Planning wedstrijden, bar
Martijn Bohmer Penningmeester Ledenadministratie, Contributie innen, Jaarbegroting opstellen en controleren, Advisering financieel beleid, Activiteitenbegrotingen commissies controleren, Budget voor commissies vaststellen, Financieel jaarverslag.
Dennis Koning Secretaris Organisatie vergaderingen en ALV's, verslaglegging (ook ALV). Communicatie, Vrijwilligerszaken en gedeeltelijk Ledenadministratie.
Amber Visser Bestuurslid Facilitaire zaken Facilitaire zaken, evenementen
Martijn Prent Bestuurslid Technische zaken Technische zaken, ontwikkelen beleid training
Rogier Dijk (duo b) Bestuurslid Arbitrage
Commissies
Arbitrage
Mark Dikkerboom Commissielid Arbitrage - begeleiding
Jan-Paul Oosterom Commissielid Arbitrage - begeleiding
Teun Hertoghs Voorzitter Arbitrage Arbitrage - begeleiding
Rogier Dijk (duo b) Bestuurslid Arbitrage Arbitrage - begeleiding
Myriam van Tol Commissielid Arbitrage - planning
Barcommissie
Pepijn Albers Commissielid Barcommissie
Evenementen
Amber Visser Commissielid Evenementen - Algemeen
Stein Schwarz Commissielid Evenementen - Algemeen
Jolie Dikkerboom Commissielid Evenementen - Algemeen
Niek Schwarz Commissielid Evenementen - Algemeen
Facilitaire zaken
René Steijlen Commissielid
Martijn Doesborgh Commissielid
Huub Moes Commissielid
Materialen
Jolie Dikkerboom Algemene en keepersmaterialen Materialen
Amber Visser Algemene en keepersmaterialen Materialen
Niels Kolk Algemene en keepersmaterialen Materialen
Sponsoring
Jan-Paul Oosterom Commissielid Sponsoring
Lianne Willems-Breimer Commissielid Sponsoring
Martine Ningbers Commissielid Sponsoring
Egon van de Kamp Commissielid Sponsoring
Tucht
Mathieu Bonnet Voorzitter
Vertrouwenscommissie
Merel Wigmore Commissielid
Bart Zieleman Commissielid
Vrijwilligerszaken
Dennis Koning Coördinator
Website
Maartje Norg Webredactie
Elisa Mol Webredactie
Luuk Abels Webmaster
Wedstrijdshirts
Hillie Hop Wedstrijdshirts Materialen
Linda Reimus Wedstrijdshirts Materialen
Zaalhockey
Rogier Dijk (duo b) Coördinator Junioren
Jeroen Jense Lid Junioren
Secretariaat
Linda Reimus ledenadministratie Ledenadministratie
Technische Zaken
Technische Commissie
Martijn Prent Voorzitter TC
Sander Ooievaar overzicht Controle commissie
Josée Boek- Hooghoed Commissielid Elftalcommissie Junioren
Olaf Reimus (D) Commissielid Elftalcommissie Junioren
Almar Epema Commissielid Elftalcommissie Junioren
Farid Abdul Aziz Commissielid Elftalcommissie Junioren
Robert van Plateringen Commissielid Elftalcommissie Senioren
Eva de Bie Commissielid Teamcoördinatie Jongste Jeugd
Jeroen Jense Coördinator Trainingscoordinatie
Wedstrijdsecretariaat
Wedstrijdsecretariaat Jongste Jeugd
Inge van Assen Commissielid
Manon Bos Commissielid
Wedstrijdsecretariaat Junioren
Manon Bos Commissielid
Inge van Assen Commissielid
Wedstrijdsecretariaat Senioren
Inge van Assen Commissielid
Manon Bos Commissielid